• slide
  • slide
  • slide

Werkwijze

Persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek bespreken we samen de wensen en de ideeën. Samen kom je soms op andere ideeën en eventuele mogelijkheden.
 
De offerte
Vervolgens werken wij de plannen op maat uit en stellen een heldere offerte op.
 
Akkoordverklaring
Als u akkoord gaat met de offerte, zo nodig met aanpassingen, ontvangt u van ons een akkoordverklaring ter ondertekening.
 
Planning
Wij werken nauw samen (indien van toepassing) met bijvoorbeeld een stucadoor, elektricien, schilder of een loodgieter. U kunt er op rekenen dat alle werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd. De coördinatie houden wij scherp in de gaten.
Want afspraak is afspraak.
 
Contact
Contact met de klant vinden wij heel belangrijk. Daarom is er tijdens de verbouwing altijd gelegenheid tot overleg.
 
Betalingsregeling
Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi-, Eem- en Flevoland.